SƏHV
SƏHİFƏDƏ XƏTA BAŞ VERDİ.
BU HAQDA SİSTEM İNZİBATÇILARINA MƏLUMAT GÖNDƏRİLDİ.